Disclaimer

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van onze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen op onze website niet werken. Wij zijn hier niet verantwoordelijkheid voor. Wij stellen het op prijs als je ons hier van op de hoogte stelt per e-mail.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Bedrijfsgegevens

Linda van Alfen – Uitvaartbegeleiding
Assoer 5
3823 KN Amersfoort
info@lindavanalfen.nl
06 55 89 80 89
Ik ben 24 uur per dag bereikbaar
Kvknr.32104044, Bankrek.nr. NL48 RABO 0122 5174 66

Chat openen
Kan ik je helpen?
Heb je hulp nodig na overlijden?