Linda van Alfen Uitvaartbegeleiding

Terug kunnen kijken op een mooi, warm en persoonlijk afscheid biedt veel troost. Ik begeleid, adviseer, draag

ideeën aan en denk met u mee wanneer een dierbare overleden is. Iedere uitvaart is anders, maar aandacht is er altijd vanuit het hart.

Het is een moeilijk moment wanneer een dierbaar persoon is overleden. Juist in deze emotionele tijd is het laatste afscheid een belangrijke stap in het rouwproces en het herinneren van uw dierbare.

Ik begeleid u bij het afscheid nemen op een informele en betrokken manier. Linda van Alfen Uitvaartbegeleiding streeft ernaar dat u afscheid neemt op een wijze die bij u past.

Bij een overlijden

Als iemand thuis overlijdt, belt u de (huis)arts. De arts moet eerst komen voordat u contact opneemt met Linda van Alfen Uitvaartbegeleiding.

Bij overlijden in een ziekenhuis of instelling wordt u daar verteld hoe te handelen. Nadat de dokter is geweest kunt u ons bellen, óók midden in de nacht. Samen met u bespreken we wat er als eerste moet gebeuren: dat is meestal de verzorging en het opbaren van uw dierbare.

Verder bespreken we met elkaar wat er allemaal aan de orde komt.

In de volgende dagen bereiden we samen stap voor stap het afscheid voor.

Kinderen

Kinderen staan midden in het leven. Maar ook zij krijgen te maken met de dood. Naast uitvaartbegeleider ben ik ook zelf moeder. Ik vind het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk bij een uitvaart worden betrokken. Juist voor kinderen is het belangrijk om gehoord en gezien te worden. En om afscheid te nemen op een manier die bij hen past.